USŁUGI STOMATOLOGICZNE W CIĄŻY

USŁUGI STOMATOLOGICZNE W CIĄŻY


Znieczulenie jest refundowane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi. W ramach świadczeń gwarantowanych pacjentom ubezpieczonym w NFZ (w tym kobietom w ciąży i w czasie połogu) przysługują: badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej – raz w roku; kontrolne badania lekarskie – 3 razy w …

10.04.2020

 · Usługi stomatologiczne dla kobiet w ciąży i w okresie połogu - Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia dnia 24 listopada 2004 r. (wraz z rozporządzeniem zmieniającym z dnia 6 maja 2008 roku) w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego ...

Pamiętajmy, że w trakcie ciąży nie ma przeciwwskazań do przeprowadzenia zabiegów stomatologicznych oraz związanych z higieną jamy ustnej. RTG w okresie ciąży. Podczas konsultacji w naszej Klinice każdy pacjent musi odpowiedzieć na standardowe pytania związane z przeprowadzeniem diagnostyki obrazowej RTG.

Opieka stomatologiczna kobiet w ciąży. Panie spodziewające się potomstwa mogą (i powinny) zadbać ze szczególną uwagą o zdrowie swoich dziąseł i zębów. Właściwa profilaktyka podczas ciąży pomoże nie tylko zapobiegać dolegliwościom, ale także może zmniejszyć ryzyko wystąpienia próchnicy u oczekującego na przyjście na ...

W odniesieniu do kobiet w ciąży dokumentem potwierdzającym uprawnienia do dodatkowych świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych jest karta przebiegu ciąży (2) Oprócz usług stomatologicznych gwarantowanych, NFZ przewidział następujące usługi:

20.09.2018

 · Wiele obaw budzi nie tylko leczenie stomatologiczne, ale i samo znieczulenie kobiety w ciąży. Zupełnie niepotrzebnie! Znieczulenie miejscowe wykonywane podczas zabiegów stomatologicznych u kobiet w ciąży jest bezpieczne – zarówno dla matki jak i płodu.Wskazane jest takie, które nie zawiera adrenaliny, najbardziej polecana jest artykaina.

Na podstawie mylnie powtarzanych stwierdzeń wśród kobiet utarło się przekonanie, że w czasie ciąży nie można leczyć zębów. Wiele pań w ciąży boi się również wizyty u stomatologa, ponieważ sądzą, że znieczulenie konieczne do przeprowadzenia zabiegu może być szkodliwe dla dziecka.