USŁUGI STOMATOLOGICZNE A RYCZAŁT

USŁUGI STOMATOLOGICZNE A RYCZAŁT


Ryczałt: zmiany w opodatkowaniu dentystów w 2021 r. Obniżenie stawki ryczałtu z 20 do 17% oraz podwyższony do 2 mln euro próg obrotów, które uprawniają do skorzystania z tej formy opodatkowania – to najważniejsze zmiany w podatku ryczałtowym dla przedstawicieli wolnych zawodów, w …

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego świadcząc usługi stomatologiczne wyłącznie na rzecz osób fizycznych. Działalność wykonuję osobiście, nie zatrudniając żadnych pracowników. Za wykonane usługi płacą sami pacjenci lub Narodowy Fundusz Zdrowia z którym mam podpisany kontrakt na usługi stomatologiczne na rzecz ubezpieczonych pacjentów.

Czy przychody z tytułu wykonywania prac protetyki stomatologicznej mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. f) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez …

05.01.2021

 · Podstawowe stawki ryczałtu. Jak wcześniej wspomniano, podatnicy, którzy jako formę rozliczeń z fiskusem wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, w zależności od profilu wykonywanej działalności mogą skorzystać z jednej z ośmiu stawek ryczałtu.W przypadku prowadzenia złożonej działalności podlegającej pod kilka stawek możliwe jest skorzystanie z kilku z nich.

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę osób wykonujących usługi specjalistyczne niezbędne do prowadzenia przez podatnika działalności w zakresie usług stomatologicznych nie powoduje utraty prawa do opodatkowania takiej działalności kartą podatkową - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 06.05.2014 r. nr ILPB1/415-142/14-2/IM.

Ryczałt 2021 - nowe stawki i limity. Ryczałt 2021 - zmiany w stawkach i limitach. Ryczałt od 1 stycznia 2021 r. uległ istotnym zmianom, pojawił się nowy limit przychodów dający prawo do ryczałtu, obniżone zostały niektóre stawki ryczałtu oraz znacznie więcej działalności może obecnie korzystać z …

05.01.2021

 · Stawki ryczałtu ewidencjonowanego. Podatek w formie ryczałtu płaci się od przychodów z działalności gospodarczej, czyli wpływów ze sprzedaży towarów lub usług, niepomniejszonych o żadne koszty tej działalności.Wysokość stawki podatku uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności. Stawki ryczałtu w 2021 roku dla działalności gospodarczej wynoszą: 17%, 15%, 12,5% ...

Od 2021 r. więcej podatników będzie mogło skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ustawodawca zaproponował bowiem podniesienie limitu przychodów warunkującego wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a także limitu przychodów uprawniającego do kwartalnych wpłat ryczałtu. Pierwszy limit zostanie podniesiony z obecnych 250 …

Przypomnijmy, że do końca 2010 roku przepisy ustawy o VAT stanowiły, że zwolnieniem od podatku od towarów i usług objęte są usługi stomatologiczne.. Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 18-20 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w kształcie obowiązującym od 1 stycznia 2011 roku, zwolnione z VAT są: 18) usługi w zakresie opieki medycznej, służące ...

Świadczone przez dentystę usługi podnajmu lokalu na gabinet stomatologiczny nie są jednak usługami ściśle związanymi z usługami w zakresie opieki medycznej. Usługa może zostać uznana za ściśle związaną z opieką medyczną jedynie w przypadku, gdy jest wykonywana w toku opieki medycznej związanej z profilaktyką, zachowaniem ...