1 STOMATOLOGIJOS KLINIKA

1 STOMATOLOGIJOS KLINIKA


Klinika Telefony E-mail Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku ul. L. Pasteura 4, 50-367 Wrocław (71) 784 25 76 fax : (71) 327-09-63: Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami ul. L. Pasteura 4, 50-367 Wrocław (71) 784 25 46 fax : (71) 327 09 57: Klinika Psychiatrii ul. L. Pasteura 10, 50-367 Wrocław

Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby

Kliniczny Szpital Wojewódzki w Rzeszowie. Do zadań Szpitala należy w szczególności udzielanie ludności zamieszkałej na obszarze działania Szpitala świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

W roku 2010 aktualny właściciel, a jednocześnie lekarz kierujący kliniką lek. dent. lek. med. Marek Woźniacki najpierw unowocześnił następnie po kilku latach przeniósł gabinet do obecnej lokalizacji na ul. Kieleckiej 1 w Krakowie. W roku 2020 nastąpił kolejny krok i powiększenie gabinetu do pięciu foteli dentystycznych.

Klinika Dermatologii posiada 24 łóżka, rocznie hospitalizowanych jest około 1000 pacjentów, liczba ta zwiększa się z każdym rokiem. W 2012 roku wprowadzono dla chorych terapię lekami biologicznymi w ramach programów terapeutycznych: "Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów" i "Leczenie ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej".

Lekarz Kierujący: Dr hab. n. med. Marek Hus. Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku prowadzi badania nad identyfikacją specyficznych antygenów na komórkach białaczkowych i opracowaniu szczepionki przeciwbiałaczkowej dla chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową B komórkową i szpiczaka mnogiego.

1. Przewlekłe i nawrotowe choroby skóry o podłożu immunologicznym, w tym łuszczyca, choroby pęcherzowe, liszaj płaski. Szczególne znaczenie przywiązuje się do leczenia najcięższych postaci łuszczycy metodami ogólnymi o charakterze immunosupresyjnym i immunomodulującym. Nowością są wprowadzone metody leczenia biologicznego ...

Przy ul. Chmielnej 1 mieszczą się trzy kliniki okulistyczne SPSK Nr 1 oraz poradnia: - Klinika Okulistyki Ogólnej - Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego - Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry - Poradnia Okulistyczna

Znajdziesz tutaj wszelkie niezbędne informacje na temat prowadzonej przez Nas Lecznicy, pracujących tutaj lekarzy, oferowanych specjalności jak również rejestracji oraz godzin otwarcia.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów - Klinika Gastroenterologii, pl. Hallera 1, 90-647 Łódź - sprawdź telefon i …