USŁUGI STOMATOLOGICZNE A RYCZAŁT

USŁUGI STOMATOLOGICZNE A RYCZAŁT


Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego świadcząc usługi stomatologiczne wyłącznie na rzecz osób fizycznych. Działalność wykonuję osobiście, nie zatrudniając żadnych pracowników. Za wykonane usługi płacą sami pacjenci lub Narodowy Fundusz Zdrowia z którym mam podpisany kontrakt na usługi stomatologiczne na rzecz …

Ryczałt: zmiany w opodatkowaniu dentystów w 2021 r. Obniżenie stawki ryczałtu z 20 do 17% oraz podwyższony do 2 mln euro próg obrotów, które uprawniają do skorzystania z tej formy opodatkowania – to najważniejsze zmiany w podatku ryczałtowym dla przedstawicieli wolnych zawodów, w tym lekarzy dentystów.

Podstawowe stawki ryczałtu. Jak wcześniej wspomniano, podatnicy, którzy jako formę rozliczeń z fiskusem wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, w zależności od profilu wykonywanej działalności mogą skorzystać z jednej z ośmiu stawek ryczałtu.W przypadku prowadzenia złożonej działalności podlegającej pod kilka stawek możliwe jest skorzystanie z …

05.01.2021

 · Stawki ryczałtu ewidencjonowanego. Podatek w formie ryczałtu płaci się od przychodów z działalności gospodarczej, czyli wpływów ze sprzedaży towarów lub usług, niepomniejszonych o żadne koszty tej działalności.Wysokość stawki podatku uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności. Stawki ryczałtu w 2021 roku dla działalności gospodarczej …

Od 2021 r. więcej podatników będzie mogło skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ustawodawca zaproponował bowiem podniesienie limitu przychodów warunkującego wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a także limitu przychodów uprawniającego do kwartalnych wpłat ryczałtu. Pierwszy limit zostanie …

Przypomnijmy, że do końca 2010 roku przepisy ustawy o VAT stanowiły, że zwolnieniem od podatku od towarów i usług objęte są usługi stomatologiczne.. Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 18-20 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w kształcie obowiązującym od 1 stycznia 2011 roku, zwolnione z VAT są: 18) usługi w zakresie opieki medycznej, służące ...

Konsekwencją powyższego wyłączenia jest to, iż świadczone przez Wnioskodawcę usługi protetyki stomatologicznej wykonywane na rzecz Pracowni Protetycznej nie mogą w ogóle podlegać opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ? w tym według 8,5% stawki na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit.

Gabinet stomatologiczny, jakie wybrać dla niego opodatkowanie? ... Przy ryczałcie czy karcie podatkowej zawsze się płaci podatek. Przy zasadach ogólnych nie zawsze. ... w którym będą świadczone usługi oraz od ilości zatrudnionych osób. Księgowa obsługa internetowa - …