USŁUGI STOMATOLOGICZNE A KASA FISKALNA

USŁUGI STOMATOLOGICZNE A KASA FISKALNA


Kasa fiskalna gdy usługi stomatologiczne? 2012-01-04 13:26 Po dniu 30 kwietnia 2011 r. spółka zajmująca się usługami stomatologicznymi ma obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej jedynie w przypadku świadczenia usług medycznych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ...

Kasa fiskalna gdy usługi stomatologiczne? 2012-01-04 13:26 Przeczytaj także: Usługi medyczne: wpłaty a kasa fiskalna. W obecnym stanie prawnym obowiązują przepisy rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych (Dz. U. Nr 138, poz. 930).

Oczywiście lekarz świadczący usługi stomatologiczne może korzystać z innych zwolnień z kas fiskalnych. Na przykład jeśli w prywatnym gabinecie przyjmuje niewielu pacjentów, a jego obrót roczny nie przekracza 20.000 zł, stomatolog ma prawo do zwolnienia podmiotowego z kas fiskalnych.

02.03.2018

 · Praca z kasą fiskalną. Pracując z kasą fiskalną, każdy podatnik ma przede wszystkim obowiązek ewidencjonowania sprzedaży swoich usług. Oznacza to, że po każdej wizycie pacjenta stomatolog powinien wydać mu oryginał paragonu. Każdy wystawiony w ciągu dnia paragon zapisuje się w tzw. pamięci podręcznej urządzenia.

Czy dwóch lekarzy dentystów, z których jeden jest właścicielem gabinetu stomatologicznego, przy czym jeden z nich realizuje usługi stomatologiczne na rzecz drugiego, może posługiwać się jedną kasą fiskalną należącą do właściciela gabinetu? Specjaliści z urzędu skarbowego uznali, że nie ma takiej możliwości, dopiero Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu skorygował ich ...

Kto musi wymienić kasy fiskalne do 1 lipca 2021 r. 1 lipca 2021 r. to nowy termin, w którym kasy fiskalne musi wymienić kilka dużych branż. Obowiązek wdrożenia nowoczesnych kas online w tym czasie obejmuje przedsiębiorców świadczących usługi: kosmetyczne i …

08.10.2020

 · Przedsiębiorcy oferujący m.in. usługi z zakresu doradztwa podatkowego, gastronomiczne i wulkanizacyjne, a także warsztaty motoryzacyjne, fryzjerzy i kosmetyczki na rzecz osób prywatnych muszą posiadać kasy fiskalne.Sprawdź, kogo obowiązuje kasa fiskalna w 2020 roku oraz jakie zmiany wprowadziło rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy …

15.01.2021

 · Kasa fiskalna staje się koniecznością dla coraz większej liczby przedsiębiorców. Grupa transakcji, które bezwzględnie muszą być ewidencjonowane na kasie fiskalnej w przypadku transakcji z podmiotami prywatnymi, ulega ciągłemu poszerzaniu.

08.01.2021

 · Kasa fiskalna jest coraz bardziej powszechna wśród przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą. Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.Czy dotychczasowe zwolnienia z kas nadal obowiązują podatników?

Kasa fiskalna a usługi pośrednictwa nieruchomości online. W przypadku, gdy zapłata za wykonane usługi pośrednictwa nieruchomości, świadczone na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych, w całości jest dokonywana za pośrednictwem rachunku bankowego, poczty lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – rozliczeniowej, której ...