USŁUGI STOMATOLOGICZNE JAKI VAT

USŁUGI STOMATOLOGICZNE JAKI VAT


Przypomnijmy, że do końca 2010 roku przepisy ustawy o VAT stanowiły, że zwolnieniem od podatku od towarów i usług objęte są usługi stomatologiczne. Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 18-20 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w kształcie obowiązującym od 1 stycznia 2011 roku, zwolnione z VAT są: 18) usługi …

Dentysta, który niezbyt często wykonuje usługę wybielania zębów lub inne świadczenia obciążone VAT, zwykle nie musi rozliczać VAT. Art. 113 ust. 1 ustawy o VAT mówi bowiem, że zwalnia ...

Usługi stomatologiczne w większości są zwolnione z podatku VAT. Wynika to z art. art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, który zwalnia od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów:

05.03.2018

 · Z przepisów jednoznacznie wynika, iż zwolnieniu od podatku VAT nie powinny podlegać usługi medyczne, które nie mają na celu ochrony zdrowia.W związku z czym, by podlegać zwolnieniu z VAT, świadczenie usług powinno mieć cel terapeutyczny.Oznacza to, iż liczy się cel świadczonej usługi medycznej, a nie jej charakter.W tym znaczeniu cel terapeutyczny należy pojmować dość szeroko.

· Usługi stomatologiczne (PKD – 86.23Z) klasyfikowane są jako działalność medyczna służąca zachowaniu i poprawie zdrowia. Usługi stomatologiczne korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, a rozliczenie podatku dochodowego uzależnione jest od wskazanej formy opodatkowania. Działalność medyczna jest działalnością regulowaną.

Odpowiedź na pytanie tytułowe jest łatwa w przypadku większości typowych usług medycznych. Jednak w wielu sytuacjach trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy dana usługa ma na celu profilaktykę, zachowanie, ratowanie, przywracanie, bądź poprawę zdrowia ludzkiego. A tylko spełnianie tego kryterium (oprócz kryterium podmiotowego) pozwoli na zwolnienie usługi z VAT.

Dentystka chciała wiedzieć czy, prowadząc działalność gospodarczą w zakresie opieki medycznej (świadczoną w prywatnym gabinecie - w ramach wykonywania zawodu lekarza dentysty, a służącą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia) może korzystać ze zwolnienia z VAT. Usługi te, zakwalifikowane jako PKD 86.23.Z, są na mocy art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy z 11 …

Dodatkowo art. 132 ust. 1 lit. d, e, p Dyrektywy VAT zwalnia także usługi związane z: dostarczaniem organów ludzkich, krwi i mleka ludzkiego; świadczeniem pracy przez techników dentystycznych w ramach wykonywania ich zawodu oraz dostarczaniem protez dentystycznych przez dentystów oraz techników dentystycznych;

Zwolnienie takie jest nie tylko uzależnione od rodzaju świadczonej usługi, ale także od statusu podmiotu wykonującego te świadczenia. Najważniejszym warunkiem, od którego zależy zastosowanie zwolnienia, jest cel wykonywanych świadczeń. Usługa stomatologiczna zwolniona z VAT ze względu na cel świadczenia: - charakter diagnostyczny,

Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworów mlecznych i serów: C: PKWiU 10.52.99.0: Usługi podwykonawców związane z produkcją lodów: C: PKWiU 10.61.99.0: Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów otrzymywanych w wyniku przemiału zbóż: C: PKWiU 10.62.99.0: Usługi podwykonawców związane z produkcją skrobi i ...