USŁUGI STOMATOLOGICZNE GTU


17.10.2020

 · Dla przypomnienia informujemy, że oznaczenia kodowe stosuje się w przypadku wystawiania faktur VAT dla przedsiębiorcy. Takie same usługi świadczone na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, dla których wystawia się paragony fiskalne nie muszą być oznaczane kodem GTU 12. Chyba że będzie miało miejsce wystawienie faktury do paragonu dla …

GTU_12 Usługi o charakterze niematerialnym: doradcze, księgowe, prawne, szkoleniowe, marketingowe, reklamowe oraz badania rynku i opinii publicznej. GTU_13 – Usługi transportowe i gospodarki magazynowej: transport drogowy towarów, ich magazynowanie i przechowywanie oraz wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą.

Które usługi medyczne są zwolnione z VAT? Odpowiedź na pytanie tytułowe jest łatwa w przypadku większości typowych usług medycznych. Jednak w wielu sytuacjach trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy dana usługa ma na celu profilaktykę, zachowanie, …

Na podstawie powyższych przepisów zwolnione usługi medyczne na gruncie podatku VAT to takie, które służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawy towarów i świadczenia usług ściśle z tymi usługami związanych, wykonywanych w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze, a także ...

Często przedsiębiorcy mają dylemat co wpisać w polu nazwa towaru/usługi na fakturze. Poniższy artykuł ma za zadanie pomóc w określaniu powyższej nazwy, przedstawi podstawowe zasady jej tworzenia. Art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług mówi, iż wymaganym elementem na fakturze jest nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Żaden przepis nie definiuje jak […]